E L L I O T T W A V E S T R A D E R

Tokuz Tuğ sekiz farklı fonksiyonun ve bu fonksiyonları bir arada toplayan dokuzuncu fonksiyonun bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir algoritmadır. Dokuz rakamı, Türk ve Altay mitolojisinde, halk kültüründe, halk inancında ve şamanizmde kutlu rakamdır; Dokuz Tuğ, Dokuz Oğuz, Dokuz Boy, Dokuz Yer, Dokuz Gök gibi. Bu sebeple kullanılan her fonksiyona ayrı bir Türk boyunun ismi verilmiştir. 1. OGUZ, 2. ATILLA, 3. BILGE HAN, 4. TUĞRUL, 5. KUTLUG SAD, 6. TONRA, 7. KUNU, 8. TURUK, 9. TOKUZ TUG. Algoritma hisse senetlerinde orta ve uzun vadeli trend takibi yapmak için tasarlanmıştır. Algoritma ile ilgili geniş bilgi edinmek ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için lütfen video’ yu izleyin.

Copyright © 2019 Desing by FinansPi

ElliottwavesTrader bir © FinansPi Kuruluşudur 

Follow Us