E L L I O T T W A V E S T R A D E R

Pine Editör Hızlı başlangıç Kılavuzuna Giriş

Pine ile yazılmış bir gösterge yada strateji fonksiyonlar ve değişkenlerden oluşur. Fonksiyonlar, gerekli hesaplamaları tanımlayan talimatları içerirler. Değişkenler bu hesaplamalar sırasında kullanılan veya oluşturulan değerleri kaydeder. Bir komut dosyası, komut dosyasının adını ve diğer özelliklerini tanımlayan bir çalışma(study) veya strateji(strategy)açıklaması içermesi gerekir. Komut dosyasının gövdesi, bu anlamda bir çizim işlevine sahip bir grafikte veya komut dosyasının çıktısını çizen başka bir işlevde oluşturulacak sonuçları hesaplamak için gerekli işlevleri ve değişkenleri içerir.

Örnek bir çalışma/indikatör/Gösterge (study) komutu

study(title="MACD", shorttitle="MACD", overlay= false )

Örnek strateji (strategy) komutu

strategy(title="MACD", shorttitle="MACD", overlay= false )

Örnek bir işlev kodu

fastMA = ema(close, fast)

Bir Pine Script Örneği yazalım ve sonra her satırda ne yazdığımızı açıklayalım.

Örnek bir MACD Osilatörü

//@versiyon= 4
study(title="MACD", shorttitle="MACD", overlay= false )
fast = input(defval=12 , title="Fast MA"), slow = input(defval= 26, title="Slow MA")
smalength=input(defval= 9, title="SMA")
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd,
smalength )
plot(macd, title="MACD", color=color.orange)
plot(signal, title="Sinyal", color=color.blue)

Satır 1:

//@versiyon= 4

Bu, derleyiciye komut dosyasının Pine’ın 4. sürümünü kullanacağını söyleyen bir derleyici yönergesi içeren bir yorumdur.

Satır 2:

study(title="MACD", shorttitle="MACD", overlay= false)

Grafikte görünecek göstergenin adını ve kısa adını tanımladık, Grafiğin neresinde gösterileceğini görüneceğini overlay= komutuyla betimledik. Altında görünmesini istiyorsak “false” fonksiyonunu, Üstünde; barlara örtüşük olarak kullanılmasını istiyorsak “true” fonksiyonunu kullanıyoruz. overlay fonksiyonunu Osilatörelerde (örn: rsi,macd) alt kısımda (false), Hareketli Ortalamalarda ise grafik üstünde barlara örtüşük (true) kullanmalıyız.

Satır 3:

fast = input(defval=12 , title="Fast MA"), slow = input(defval= 26, title="Slow MA")

MACD hesaplanmasında kullanılacak periyotları tanımlayacağımız tam sayı değişkenleri sonradan ayarlar kısmından Input(Girdi) edilebilir olarak tanımladık.

Satır 4:

smalength=input(defval= 9, title="SMA")

MACD göstergesinden sinyal almak için kullanılacak basit hareketli ortalamanın periyodunu tanımlayacağımız tam sayı değişkenlerini sonradan ayarlar kısmından Input(Girdi) edilebilir olarak tanımladık.

Satır 5:

fastMA = ema(close, fast)

Periyot ve kaynak fiyatı tanımlayarak kısa periyotlu Üstel Hareketli Ortalamayı hesaplattık.

ema(source, length) Normal kodlama Tradingview pine editör betiğinde bu şekildeydi;

length : Fonksiyonu kullanmak istediğimiz periyodu tanımladığımız değişkendir. Biz bunu satır 3′ te tanımladığımız fast değişkenini atayarak kullandık.

Source : Fiyat Kaynağı olarak close yani Kapanış Fiyatını tanımladık, ama bunların dışında aşağıdaki fiyat kaynaklarından birinide tanımlayabilirdik;

ohlc4 : Açılış Fiyastı + En Yüksek + En Düşük + Kapanış Fiyatı / 4,

hlc3 : En Yüksek + En Düşük + Kapanış Fiyatı / 3,

hl2 : En Yüksek + En Düşük / 2,

open : Açılış Fiyatı

Satır 6:

slowMA = ema(close, slow)

Periyot ve kaynak fiyatı tanımlayarak uzun periyotlu Üstel Hareketli Ortalamayı hesaplattık.

ema(source, length) Normal kodlama Tradingview pine editör betiğinde bu şekildeydi;

length : Fonksiyonu kullanmak istediğimiz periyodu tanımladığımız değişkendir. Biz bunu satır 3′ te tanımladığımız fast değişkenini atayarak kullandık.

Source : Fiyat Kaynağı olarak close yani Kapanış Fiyatını tanımladık, ama bunların dışında aşağıdaki fiyat kaynaklarından birinide tanımlayabilirdik;

ohlc4 : Açılış Fiyastı + En Yüksek + En Düşük + Kapanış Fiyatı / 4,

hlc3 : En Yüksek + En Düşük + Kapanış Fiyatı / 3,

hl2 : En Yüksek + En Düşük / 2,

open : Açılış Fiyatı

Satır 7:

macd = fastMA - slowMA

Daha önceden satır 5 ve 6′ da hesaplattığımız kısa ve uzun üstel harekletli orlamalarının farkını alarak MACD’ yi yani ana göstergemizi hesaplattık.

Satır 8:

signal = sma(macd, smalength)

Daha önceden satır 7′ de hesaplattığımız MACD’ nin yani ana göstergemizin Basit Hareketli Ortalamasını hesaplattık. Burada basit hareteketli ortalama hesabında daha önce fiyat serilerini (close) hesaplatırken bu kez macd göstergesinin serilerini hesaplattık.

Satır 9:

plot(macd, title="MACD", color=color.orange)

Daha önceden satır 7′ de hesaplattığımız MACD serisini göstergeye çizdirdik.

title fonksiyonunu kullanarak göstergemizin grafik üzerinde hangi değeri gösterecekse onun başlığını yada açıklamasını yazdırmış oluyoruz.

color fonksiyonu ile ise çizdirdiğimiz göstergenin rengini belirledik.

Satır 10:

plot(signal, title="Sinyal", color=color.blue)

Daha önceden satır 8′ de hesaplattığımız Sinyal (MACD göstergesini keserek sinyal üretecek olan) serisini göstergeye çizdirdik.

title fonksiyonunu kullanarak göstergemizin grafik üzerinde hangi değeri gösterecekse onun başlığını yada açıklamasını yazdırmış oluyoruz.

color fonksiyonu ile ise çizdirdiğimiz göstergenin rengini belirledik.

No Comments

Leave a Comment

Copyright © 2019 Desing by FinansPi

ElliottwavesTrader bir © FinansPi Kuruluşudur 

Follow Us